Για τους πελάτες διατίθεται άνετο παρκινγκ χωρίς χρέωση